FöretagetTjänsterReferenserKontakt

•  Götabanken/Gota

•  Bankgirot/BGC

•  Trygg-Banken/Trygg Finans

•  SEB

•  Riksgäldskontoret

•  Cerdo Bankpartner

•  Sparbanken ÖresundGötabanken/Gota (1972– 90)
 • Systemutveckling – inlåning, utland och on-line-system
 • Projektledning – inlåning, ekonomi, kundreskontra
 • Produktutveckling - inlåning, utlåning och utland
 • Affärsansvar – kundsegment privatmarknad,
  CRM och försäljning

Bankgirot/BGC (1990 - 93)
 • Affärsområdeschef - marknadsansvarig svensk giromarknad
 • Utvecklingsansvar – autogiro. prissättning, clearing och
  avveckling

Trygg-Banken/Trygg Finans (1994 – 98)
 • Banketablering – oktroj, infrastruktur, strategi, rekrytering, konkurrensanalys
 • Projektansvar – utvärdering, upphandling och införande av banksystem
 • Produktansvar – betalnings- och korttjänster,  system och processer
 • Affärsansvar – betalningar, kort, infrastruktur-
  och konkurrensfrågor

SEB (1998 - 2002)
 • Produktansvar - svenska betalningar
 • Produktutveckling - e-giro/elektronisk fakturering
 • Projektledning – banketablering i Danmark och Norge
 • Utredning - betalsystem för företag inom EU

Riksgäldskontoret (2003)
 •  Utredning – handlingsplan för upphandling av korttjänster

Cerdo Bankpartner/Cerdo IT, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen,Sparbanken Syd och Sparbanken Öresund (2004 – 2010 )
 • Projektledare – Nytt utlandssystem
  Utlandsbetalningar och Valutareskontra)

Sparbanken Öresund (2011-2013)
 • Förstudieledare för Danmarksetablering
 • Utvärdering av bankens utlandsverksamhet.
Kontakt