FöretagetTjänsterReferenserKontakt


CV för André Nilsson

 Personuppgifter:

André Nilsson
Född:
Familj:
Telefon:
E-mail:
 1947 i Helsingborg
 Gift och två barn
 070-590 7101
 andre.nilsson@ankonsult.se


 Utbildning/Examen:

1967:
Studentexamen: Helsingborg, Reallinjen - matematisk gren

1972:
Fil kand examen: Lunds universitet, Matematik, Numerisk Analys, Matematisk Statistik, ADB och Företagsekonomi
Senare:
Olika utbildningar/kurser: Bankteknik, Ledarskap, Projektledning, Affärsplanering, Ekonomi, Marknadsföring, IT mm


 Anställningar/Arbetslivserfarenhet:

1972-90:
Götabanken/GOTA: Systemutveckling, Projektledning, Produkt- och Affärsansvar – Inlåning, Ekonomi, Utland, Marknad mm

1990-93:
Bankgirocentralen: Affärsområdeschef/Marknadschef – Ansvarig för utveckling av nytt Autogirosystem

1994-98:
Trygg-Finans:  Projektansvarig för uppstart av Trygg-Banken
Trygg-Banken: Projektansvarig för upphandling och införande av nytt banksystem, Affärsansvarig för Betalningar och Kort, Ansvarig för infrastruktur- och konkurrensfrågor

1998-2002:
SEB: Produktchef för Svenska Betalningar, SEB-ansvarig för införandet av e-giro-tjänsten, Delansvarig för införandet av Internetbanker i Danmark och Norge, Utvärdering av ett EURO-betalningssystem för företag

2003:
AN-Konsult: Konsult i bank- och betaltjänster – Uppdrag, Riksgäldskontoret

2004-2010:
AN-André Nilsson Konsult AB: Cerdo Bankpartner/Cerdo IT, Sparbanken Finn, Sparbanken Gripen,Sparbanken Syd och Sparbanken Öresund – projektledare Nytt utlandssystem

2011-2013:
Sparbanken Öresund: Förstudieledare för Danmarksetablering, utvärdering av bankens utlandsverksamhet.


Kontakt